Ja si ndikon numri i shumë vëllezërve dhe motrave te shëndeti mendor

Një studim i fundit i kryer në Shtetet e Bashkuara dhe Kinë sugjeron se adoleshentët me një numër më të madh vëllezërish e motrash mund të kenë shëndet mendor më të dobët në krahasim me ata me më pak vëllezër e motra. Ndikimi duket të jetë më i theksuar në familjet ku diferenca e moshës ndërmjet vëllezërve dhe motrave është më e vogël.

Ndryshe nga perceptimi i zakonshëm i vëllezërve dhe motrave që ofrojnë ngrohtësi dhe mbështetje, studimi tregon se fëmijët me shumë vëllezër, veçanërisht ata të lindur afër moshës, mund të përjetojnë lumturi të reduktuar.

Doug Downey, një profesor sociologjie në Universitetin Shtetëror të Ohaios, vëren se studimet e mëparshme në këtë fushë kanë paraqitur gjetje të përziera, duke nxjerrë në pah aspektet pozitive dhe negative të të pasurit më shumë vëllezër e motra.

Studimi anketoi rreth 9,100 nxënës të klasës së tetë në SHBA dhe 9,400 në Kinë, me një moshë mesatare 14 vjeç, në lidhje me shëndetin e tyre mendor. Ndërsa pyetjet specifike ndryshonin midis dy vendeve, tendenca e përgjithshme tregoi se shëndeti mendor priret të ishte më i dobët te adoleshentët me më shumë vëllezër e motra, veçanërisht nëse vëllezërit e motrat ishin më të vjetër ose të afërt në moshë.

Studiuesit sugjerojnë se këto gjetje përputhen me konceptin e “hollimit të burimeve“, ku vëmendja dhe burimet prindërore ndahen midis fëmijëve të shumtë, duke ndikuar potencialisht në mirëqenien mendore të secilit fëmijë. Ky efekt duket se përkeqësohet kur vëllezërit e motrat janë të një moshe të ngjashme.

Megjithatë, faktorët socio-ekonomikë luajnë gjithashtu një rol, ku adoleshentët nga familjet me status më të lartë socio-ekonomik në përgjithësi shfaqin shëndet më të mirë mendor. Si në SHBA ashtu edhe në Kinë, familjet me më pak fëmijë prireshin të kishin avantazhe më të larta socio-ekonomike. Veçanërisht, politika e Kinës për një fëmijë kontribuoi në një përqindje më të lartë të fëmijëve të vetëm në atë vend.

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here