Komisioni Europian: Më shumë se 1 në 5 persona në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social

Në vitin 2021, 95.4 milionë njerëz në BE, që përfaqësojnë 21.7% të popullsisë, ishin në rrezik nga varfëria ose përjashtimi social, d.m.th. jetonin në familje që përjetonin të paktën një nga tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social (rreziku i varfërisë, materiali i rëndë dhe privimi social dhe/ose jetesa në një familje me intensitet shumë të ulët pune). Kjo është një rritje e lehtë krahasuar me vitin 2020 (94.8 milionë; 21.6% e popullsisë).
Ky informacion vjen nga të dhënat e publikuara nga Eurostat. Artikulli paraqet një sërë gjetjesh nga artikulli më i detajuar i Statistikave të Shpjeguara mbi kushtet e jetesës në Evropë – varfëria dhe përjashtimi social.
Në mesin e 95.4 milionë njerëzve në BE që u përballën me rrezikun e varfërisë ose përjashtimit social, rreth 5.9 milionë (1.3% e popullsisë totale) jetonin në familje që përjetonin të tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social njëkohësisht.
Në vitin 2021, 73.7 milionë njerëz në BE ishin në rrezik të varfërisë, ndërsa 27.0 milionë ishin të privuar rëndë nga ana materiale dhe sociale, dhe 29.3 milionë jetonin në një familje me intensitet të ulët pune.
Rreziku i varfërisë ose i përjashtimit social ndryshonte në të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Përqindjet më të larta të njerëzve në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social u regjistruan në Rumani (34%), Bullgari (32%), Greqi dhe Spanjë (të dyja 28%).
Përqindjet më të ulëta të njerëzve në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social u regjistruan në Çeki (11%), Slloveni (13%) dhe Finlandë (14%).
Burimi: Eurostat
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here