240 milionë fëmijë që jetojnë me aftësi të kufizuara u mohohen të drejtat themelore – UNICEF

Fondi për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara zbuloi të enjten se 240 milionë fëmijëve që jetojnë me aftësi të kufizuara në mbarë botën po u mohohen të drejtat themelore. Me këtë shifër, një në 10 fëmijë në mbarë botën vuan nga mohimi i të drejtave themelore të njeriut.

UNICEF-i e deklaroi këtë në një raport të enjten me titull, “Të dhënat: Gati 240 milionë fëmijëve në botë që jetojnë me aftësi të kufizuara u mohohen të drejtat themelore – UNICEF”, i cili u publikua përpara Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara.

Në raport, Udhëheqësja Globale e UNICEF-it për Aftësinë e Kufizuar, Rosangela Berman-Bieler, tha: “Ashtu si çdo fëmijë në botë, fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të ushqehen përmes kujdesit të përgjegjshëm, të mbështeten në arsim dhe t’u sigurohet ushqimi i duhur dhe mbrojtja sociale, duke përfshirë situata humanitare. Por shumë shpesh, të drejta të tilla mohohen”.

Të dhënat e fundit treguan gjithashtu se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë 24% më pak gjasa për të marrë stimulim të hershëm dhe kujdes të përgjegjshëm dhe 42% më pak gjasa të kenë aftësi themelore të leximit dhe numërimit.

Si rezultat, UNICEF-i u bëri thirrje qeverive të sigurojnë që fëmijëve me aftësi të kufizuara t’u ofrohen mundësi të barabarta. Agjencia pohoi se të gjitha shërbimet duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të aksesueshme për fëmijët që jetojnë me aftësi të kufizuara.

Shërbime të tilla përfshijnë regjistrimin e lindjes, zhvillimin e fëmijërisë së hershme, arsimin, shëndetin, ushqimin, imunizimet, ujin dhe kanalizimet dhe shërbime të tjera sociale.

Burimi: UNICEF

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here