Disiplina, ndëshkimi dhe shpërblimet

Prindërit kanë një përgjegjësi jo vetëm të sigurojnë jetesën për fëmijët e tyre, por edhe t’u mësojnë atyre aftësitë praktike dhe psikologjike që do t’u nevojiten kur të rriten e të funksionojnë sa më mirë. Për këtë qëllim, prindërit vendosin pritshmëritë e tyre dhe përpiqen të krijojnë modelin për sjelljen e duhur. Ata shpesh shpërblejnë për bindjen dhe respektin, dhe mund të përdorin disiplinën për të korrigjuar një fëmijë që vepron në një mënyrë të papërshtatshme ose të pasigurt. Disiplina, ndëshkimi dhe shpërblimi janë të gjitha pjesë e kutisë së mjeteve prindërore që do të përdoret kur dhe si e kërkon situata.

Mbajtja e disiplinës Prindërit janë përgjegjës për t’i mbajtur fëmijët e tyre të sigurt dhe për t’i drejtuar ata drejt një sjellje të përshtatshme. Përmbushja e këtyre qëllimeve kërkon krijimin e një marrëdhënie të sigurt dhe futjen e një disipline të përshtatshme për moshën. Në përgjithësi, kur njerëzit mendojnë për disiplinë në familje, mendimet e tyre kthehen tek ndëshkimi – dënimi në dhomë, argumentim, mohim i privilegjeve të caktuara, etj. Studimet tregojnë vazhdimisht që disiplina është shpesh më efektive kur është pozitive.

Sa e rëndësishme është që prindërit të kontrollojnë fëmijët e tyre? Shumica e marrëdhënieve përjetojnë konflikte në një moment, por kur një prind dhe një fëmijë janë të mbyllur në një luftë për pushtet, askush nuk fiton. Prindërimi efektiv nuk ka të bëjë me kontrollin e një fëmije, as nuk do të thotë të përpiqesh ta ndryshosh natyrën e një fëmije për t’u përshtatur me nocione të paramenduara për idenë e një “fëmije të mirë”. Për këtë, prindërit efektivë vendosin pritshmëritë dhe standardet për sjelljen, dhe më pas marrin kohë për të ndihmuar fëmijët e tyre. Gjithashtu, ata bëjnë një përpjekje për të dëgjuar dhe për të kuptuar në një nivel themelor se si nevojat e fëmijës së tyre ndryshojnë nga ato të tyret.

Çfarë ndodh kur prindërit thonë “jo” shumë shpesh? Kur sjellja e një fëmije apo adoleshenti është e rrezikshme për veten ose të tjerët, prindërit duhet t’i bindin ata të ndryshojnë. Sidoqoftë, fjala «jo», kur përsëritet vazhdimisht, mund të dëmtojë vetëvlerësimin e një të riu. Nëse fëmijët dhe adoleshentët marrin vazhdimisht reagime negative pa ndonjë përforcim pozitiv, ata mund të fillojnë të gërryejnë veten me bindjet negative për veten e tyre dhe të ndiejnë se kurrë nuk mund të bëjnë asgjë të drejtë; si rezultat, ata mund të ndalojnë së provuari, ose madje edhe të adoptojnë sjellje vetëlënduese.

Pse rebelohen fëmijët? Rebelimi është një pjesë e natyrshme e rritjes ndërsa një fëmijë mëson të krijojë identitetin e tij të pavarur nga prindërit dhe motrat e vëllezërit. Adoleshentët që nuk duan të trajtohen si fëmijë mund të rebelohen, ndërsa përpiqen të kuptojnë se si duan ta përcaktojnë vetveten. Kur çohet në ekstreme, rebelimi në adoleshencë mund të bëjë që të rinjtë të veprojnë kundër interesit të tyre personal, të përfshihen në sjellje që shkatërrojnë vetveten, marrin rreziqe më të mëdha, lejojnë që impulset e tyre të tejkalojnë gjykimin e tyre të mirë dhe nganjëherë dëmtojnë marrëdhëniet e tyre më të ngushta. Prindërit mund t’i ndihmojnë rebelët e rinj duke dëgjuar atë që u nevojitet, duke i lejuar ata të përjetojnë pasojat natyrore të gabimeve të tyre dhe duke u siguruar dhembshuri dhe mirëkuptim të vazhdueshëm.

Çfarë është një dënim efektiv për adoleshentët? Shumë prindër do të privojnë fëmijët e tyre nga diçka që evlerësojnë kur sillen keq (p.sh., mos-dalja jashtë me shokët, marrja e një telefoni celular ose kompjuteri, etj.). Që ky të jetë një ndëshkim efektiv për adoleshentin, prindërit duhet të ndjekin disa udhëzime: Mos hiqni çdo liri që ka fëmija; mos u mohoni atyre aksesin në një shtyllë të vetëvlerësimit, siç është një sport ose interes i veçantë; mos i ndërpritni të gjitha kontaktet shoqërore; mbajeni të shkurtër dënimin. Disa prindër do ta kenë më të efektshme të insistojnë që fëmija ose adoleshenti të ndreqet duke përmbushur detyrat në shtëpi ose shërbim të komunitetit.

Lavdërime dhe shpërblime Duke e shpërblyer rregullisht një fëmijë për sjellje të mirë, pavarësisht nëse kjo do të thotë me një dhuratë materiale apo lavdërim verbal, tenton të kthehet në efekt të kundërt. Lavdërimet dhe shpërblimet mund ta bëjnë një fëmijë të ndjehet sikur dashuria e prindërve të tyre është e kushtëzuar – ata mund të fiksohen me arritjet dhe të shmangin çdo aktivitet ku duhet të punojnë më shumë dhe kështu ata rrezikojnë dështimin. Si rezultat, ata humbin mundësitë për t’u rritur dhe provuar gjëra të reja. Lavdërimet dhe shpërblimet rezultojnë më të dobishme kur ato jepen në doza të vogla ose për një theks të veçantë. Prindërit do të gjejnë inkurajimin dhe disiplinën pozitive si mënyra më efektive për ta bërë fëmijën e tyre të sillet mirë. Si përgjigje, fëmijët do të zhvillojnë një mendim rritjeje dhe besim më të madh në aftësitë e tyre, gjë që do t’u sjellë dobi vetëm kur të rriten.

Sa duhet t’i lavdërojnë prindërit fëmijët e tyre? Inkurajimi pozitiv i motivon fëmijët dhe adoleshentët të përsërisin sjellje të dobishme më mirë sesa kritika dhe, si rezultat, duhet të përdoren më shpesh. Por lavdërimi mund të jetë i ndërlikuar. Çdo prind duhet ta dijë ndërkohë që duket selavdërimi funksionon për momentin, ai mund të sabotojë fëmijët në planin afatgjatë kur bën një gjykim në lidhje me aftësitë e përgjithshme të një fëmije (p.sh., “Ju jeni një gjeni!”). Fëmijët mund të kenë aq frikë se mos humbasin miratimin e prindërve të tyre, saqë ata ndalojnë së provuari gjëra të reja dhe humbin besimin te vetja. Një qasje më e mirë për lavdërimin është shënimi i përpjekjeve sesa përqendrimi në arritjet. Psh: “Ti me të vërtetë ke punuar shumë për të mësuar matematikën, dhe ti munde të zgjidhësh ushtrime më shumë sot sesa javën e kaluar!”)

Disa shembuj të inkurajimit pozitiv në vend të lavdërimeve? Fëmijët kanë nevojë për inkurajim pozitiv dhe mbështetje emocionale.

Prindërit mund të provojnë të shpjegojnë se si ndikuan veprimet e fëmijës te dikush tjetër: “Shiko sa i lumtur është shoku që mësoi sit ë luajë me lodrën tënde!”
Duke vënë re përpjekjen e tyre: “Ti u përpoqe shumë dhe more një notë të mirë!”
Duke ndarë ndjenjat e tyre për sjelljen e fëmijës së tyre: “Më pëlqeu kur të pashë duke luajtur futboll sot!”

Çështja është që të përpiqemi të shmangim shprehjen e gjykimit dhe të inkurajojmë një mendim të shëndoshë në mënyrë që fëmijët të ndjehen të shpërblyer thelbësisht duke punuar më shumë.

Si ndikon kritika prindërore tek një fëmijë? Prindërit mund të shprehin mospranim me qëllimin për t’i mësuar fëmijët e tyre se sjellja nuk është e pranueshme ose t’i ndihmojë ata të shmangin disa gabime. Sidoqoftë, fëmija ka tendencë ta ndiejë këtë kritikë si një shenjë se ata kurrë nuk do të jenë aq të mirë sa të fitojnë miratimin e prindërve të tyre. Rebelimi i një fëmije tepër të kritikuar ndodh kur një fëmijë heq dorë nga përpjekja për të ndryshuar dhe në vend të kësaj zemërohet dhe argumenton ose tërhiqet plotësisht. Në raste ekstreme, fëmija mund të shfaqë sjellje vet-sabotuese ose vet-dëmtuese. Kritika e pandërprerë e prindërve mund të ketë një ndikim të qëndrueshëm, duke e bërë të vështirë për fëmijën të ketë marrëdhënie të shëndetshme si i rritur.

Kur duhet t’i shpërblejnë prindërit fëmijët? Sipas kërkimeve të shumta, shpërblimi i sjelljes së mirë shpesh çon në sjellje të keqe. Në vend që të ofrojnë shpërblime materiale, të rriturit do të kenë fat më shumë duke përforcuar ndjenjën e autonomisë dhe kompetencës së një fëmije. Mbështetja në motivimin e brendshëm të një fëmije për t’u sjellë mirë dhe për tu marrë vesh me të tjerët do të japë rezultate më pozitive me kalimin e kohës. Kështu njerëzit mësojnë të bëjnë gjënë e duhur edhe kur askush nuk i shikon. Ndërsa qëllimi duhet të jetë ndërtimi i motivimit të brendshëm të një fëmije, shpërblimet e prekshme të përdorura me masë mund të ndihmojnë në inkurajimin e sjelljeve pozitive, veçanërisht tek fëmijët më të vegjël.

A janë shpërblimet janë një mënyrë për të korruptuar fëmijët? Për prindërit që shqetësohen për etikën e shpërblimeve, sigurohuni që nuk po i jepni ryshfet fëmijëve tuaj. Një ryshfet është një nxitje për dikë që të kryejë një sjellje të keqe, ndërsa një shpërblim shpesh përdoret për të motivuar veprime pro-shoqërore për të mirën e të gjithëve. Prindërit ndonjëherë mund të zgjedhin të shpërblejnë sjelljen e mirë ose punën e palodhur ndonjëherë, por fëmijët e tyre nuk duhet të presin ndonjë stimul çdo herë. Në atë mënyrë, të gjithë janë në të njëjtën faqe dhe shpërblimet mund të përdoren për të festuar një sukses ose moment historik të veçantë.

Psikologët rekomandojnë motivimin e fëmijëve pa shpërblime për një numër arsyesh: Fëmijët që shpërblehen për sjellje të mirë përfundojnë duke e bërë më pak; një shpërblim i jashtëm e bën atë të duket sikur sjellja është e vështirë ose e pakëndshme kur nuk duhet të jetë (si ngrënia e perimeve ose puna jashtë); dhe fëmijët përfundojnë duke zhvilluar një qëndrim shkëmbimi në mënyrë që ata të presin një nxitje në këmbim të sjelljes që duhet të kenë gjithsesi (si ndarja e lodrave me të tjerët ose biseda me njerëzit me respekt).

Si rezultat, prindërit mund të kenë më të suksesshëm për të rritur fëmijë të shëndetshëm dhe të rregulluar mirë duke i dhënë përparësi motivimeve të brendshme sesa shpërblimeve të jashtme.

 

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here