Finlanda u jep nënave dhe baballarëve të drejta të barabarta për lejen prindërore

Një ligj i ri për familjen është tani në fuqi në Finlandë që ripërcakton kohëzgjatjen e lejes prindërore dhe shumën ose kohëzgjatjen e përfitimeve të kujdesit për fëmijët. Për të dy prindërit. Për herë të parë, si nënat ashtu edhe baballarët kanë të drejtë për leje prindërore me të njëjtën kohëzgjatje.

Të dy prindërit marrin ndihmë për kujdesin e fëmijëve për 160 ditë secili, që shkon deri në gati një vit. Përveç kësaj, ekziston një shtesë për lehoninë. Prandaj, të marrë së bashku, prindërit mund të qëndrojnë në shtëpi me fëmijën e tyre për rreth 14 muaj. Njëri prind mund t’i transferojë tjetrit deri në 63 ditë referimi.

Ministrja e Çështjeve Sociale Hanna Sarkkinen shpreson se kjo reformë do të përmirësojë pozitën e grave në tregun e punës. Dhe, përveç kësaj, i jep edhe baballarëve më shumë kohë me foshnjat e tyre.

Reforma është një investim në familjet me fëmijë që merr parasysh llojet e ndryshme të familjeve. Do të na ndihmojë në rrugën drejt një shoqërie më të qëndrueshme shoqërore”, tha Sarkkinen vitin e kaluar, duke shpjeguar planin.

Më parë, leja. elindjes përbëhej nga një shtesë e lejes që mund të tërhiqej për 105 ditë – nga data e llogaritur e lindjes. Baballarët kishin të drejtën e përfitimit të atësisë për 54 ditë, ndërsa kompensimi për kujdesin e fëmijëve mund të kërkohej nga njëri prind ose të dy prindërit bashkërisht për 158 ditë.

9 nga 10 burra marrin leje prindërore në Suedi
Kohëzgjatja e përgjithshme e shkurtër e lejes prindërore – dhe për këtë arsye ndarja barazie midis të dy prindërve – është e zakonshme në vendet skandinave.

Baballarët që kujdesen për foshnjat dhe fëmijët e vegjël inkurajohen fuqimisht nga rregulloret e pushimit prindëror në Suedi: 480 ditë (d.m.th., rreth 68 javë) prindërit në Suedi mund të qëndrojnë në shtëpi me fëmijët e tyre, por koha duhet të ndahet: Të paktën 60 ditë duhet të merret nga prindi i dytë nëse do të përdoret gjatësia e plotë. Në të kundërt, periudha e pushimit do të reduktohet. Në intervistat për punë dhe promovimet për punonjësit, çështja e planifikimit familjar është bërë e parëndësishme sepse i prek të gjithë.

Si rezultat, rreth 90% e baballarëve në Suedi marrin lejen e lindjes, pavarësisht nga profesioni ose niveli i të ardhurave. Për krahasim, në Austri kjo shifër është pak më pak se 20%, ende një pakicë.

Burimi: Scoop.me
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here