Periudha e vlefshmërisë së çertifikatave të Covid për shtetet e BE-së tani në 9 muaj

Komisioni Evropian miratoi në fund të dhjetorit një periudhë pranimi të detyrueshme prej 9 muajsh për certifikatat e vaksinimit dixhital të BE-së kundër COVID për qëllime të udhëtimit brenda BE-së.

Ekzekutivi i BE-së thotë se një periudhë e qartë dhe uniforme pranimi për certifikatat e vaksinimit do të garantojë që masat e udhëtimit të vazhdojnë të jenë të koordinuara, siç kërkohet nga Këshilli Evropian.

Komisioni thotë se rregullat e reja do të sigurojnë që kufizimet të bazohen në provat më të mira shkencore në dispozicion, si dhe në kritere objektive. Koordinimi i vazhdueshëm “është thelbësor për funksionimin e Tregut të Vetëm dhe do të sigurojë qartësi për qytetarët e BE-së në ushtrimin e të drejtës së tyre për lëvizje të lirë,” shton ai.

807 milionë çertifikata – të cilat lehtësojnë udhëtimin e sigurt për qytetarët në të gjithë BE-në gjatë pandemisë – janë lëshuar deri më tani në BE dhe 60 vende dhe territore në pesë kontinente i janë bashkuar sistemit.

Rregullat e reja për udhëtimet brenda BE-së harmonizojnë rregullat e ndryshme midis shteteve anëtare. Kjo periudhë vlefshmërie merr parasysh udhëzimet e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, sipas së cilës rekomandohen doza përforcuese jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të ciklit të parë të vaksinimit.

Çertifikata do të mbetet e vlefshme për një periudhë mospagimi prej tre muajsh shtesë përtej këtyre gjashtë muajve për të siguruar që fushatat kombëtare të vaksinimit mund të përshtaten dhe qytetarët do të kenë akses në doza përforcuese. Rregullat e reja për periudhën e pranimit të certifikatave të vaksinimit zbatohen për qëllime udhëtimi.

Kur futen rregulla të ndryshme për përdorimin e certifikatave në nivel kombëtar, Shtetet Anëtare inkurajohen që t’i përputhin ato me këto rregulla të reja për të ofruar siguri për udhëtarët dhe për të zvogëluar ndërprerjet. Gjithashtu, Komisioni ka përshtatur edhe rregullat për kodimin e certifikatave të vaksinimit. Kjo është e nevojshme për të siguruar që certifikatat e vaksinimit që tregojnë përfundimin e serisë primare mund të dallohen gjithmonë nga certifikatat e vaksinimit të lëshuara pas një doze përforcuese.

Vaksinat përforcuese do të regjistrohen si më poshtë:

  • 3/3 për një dozë përforcuese pas një serie primare vaksinimi me 2 doza
  • 2/1 për një dozë përforcuese pas një vaksinimi me një dozë ose
  • një dozë të një vaksine me 2 doza të administruara tek një person i shëruar
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here