Udhëheqësit e BE-së kërkojnë zgjidhje për rritjen e çmimeve të energjisë

Vendet e BE dhe Komisioni Evropian duhet të përdorin urgjentisht mjetet në dispozicion për të frenuar rritjen e çmimeve të energjisë, pohuan udhëheqësit e BE të premten në fund të samitit të tyre dy-ditor në Bruksel këtë fundjavë. Samiti ishte thirrur për të diskutuar COVID-19, çmimet e energjisë, tregtinë dhe marrëdhëniet e jashtme. Ata zhvilluan edhe një debat për shtetin e së drejtës. Më 22 tetor, ata folën për migrimin dhe tranzicionin dixhital të BE-së. Këshilli i BE-së trajtoi në veçanti rritjen e fundit të çmimeve të energjisë dhe konsideroi ndikimin e këtyre rritjeve të çmimeve tek bizneset dhe njerëzit që përpiqen të rikuperohen nga pandemia COVID-19 thuhet në përmbledhjen e zëndhënies për shtyp të KE-së.

Këshilli ftoi Komisionin të studiojë funksionimin e tregjeve të gazit dhe energjisë elektrike, si dhe tregun ETS të BE -së me ndihmën e Autoritetit Evropian të Tregjeve të Letrave me Vlerë (ESMA). Më pas, Komisioni do të vlerësojë nëse disa sjellje tregtare kërkojnë veprime të mëtejshme rregullatore. Udhëheqësit e BE-së ftuan gjithashtu shtetet dhe Komisionin që urgjentisht të përdorin mjetet më të mira për të ofruar lehtësim afatshkurtër për konsumatorët dhe kompanitë më të cenueshme, duke marrë parasysh diversitetin dhe specifikën e situatave të shteteve anëtare.

Komisioni dhe Këshilli duhet gjithashtu të shqyrtojnë me shpejtësi masat afatmesme dhe afatgjata, të cilat do të: kontribuonin në energjinë me një çmim të përballueshëm për familjet dhe kompanitë; rritja e elasticitetit të sistemit energjetik të BE-së dhe tregut të brendshëm të energjisë; të sigurojë sigurinë e furnizimit dhe të mbështesë kalimin në neutralitet klimatik, duke marrë parasysh diversitetin dhe specifikën e situatave të shteteve anëtare.

Së fundi, krerët e BE-së i bënë thirrje Bankës Evropiane të Investimeve të shqyrtojë se si të përshpejtojë investimet në tranzicionin e energjisë raporton PE në deklaratën e tyre për shtyp.

Gjithashtu në samit, udhëheqësit e BE-së vunë në dukje se fushatat e vaksinimit në mbarë Evropën kanë sjellë përparim të rëndësishëm në luftën kundër COVID-19. Megjithatë, situata në disa shtete anëtare mbetet shumë serioze. Krerët e BE kërkuan që të rriten përpjekjet për të kapërcyer hezitimin e vaksinave, duke përfshirë trajtimin e dezinformimit, veçanërisht në mediat sociale.

Udhëheqësit bënë thirrje për heqjen e shpejtë të pengesave që pengojnë përhapjen globale të vaksinave dhe ftuan Komisionin të angazhohet më tej drejtpërdrejt me prodhuesit në këtë drejtim. Kjo do t’i lejojë shtetet anëtare të shpejtojnë shpërndarjen e vaksinave në vendet më në nevojë. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë prodhimin dhe marrjen e vaksinave në vendet partnere.

Përpara takimit të COP26 në Glasgow, udhëheqësit e BE -së bënë thirrje për një përgjigje ambicioze globale ndaj ndryshimeve klimatike. Është thelbësore të mbahet kufiri i ngrohjes globale prej 1,5°C brenda mundësive. Këshilli Evropian rikujtoi angazhimin e BE-së dhe shteteve të saj anëtare për të vazhduar rritjen e financimit të tyre për klimën dhe u bëri thirrje vendeve të tjera të zhvilluara që të rrisin urgjentisht kontributin e tyre në objektivin kolektiv të financimit të klimës prej 100 miliardë dollarë në vit deri në vitin 2025.

Lidhur me axhendën dixhitale dhe disa dosje kyçe legjislative, Këshilli Evropian bëri thirrje për një shqyrtim të shpejtë të propozimit të Komisionit për programin e politikave “Rruga drejt Dekadës Dixhitale” me synimin për të zbatuar Compass Dixhital 2030, duke vendosur kështu objektiva specifike dixhitale për këtë. dekadë. Këshilli Evropian shqyrtoi gjithashtu progresin në një sërë dosjesh kyçe legjislative dhe inkurajoi Këshillin dhe Parlamentin që të arrinin një marrëveshje sa më shpejt të jetë e mundur mbi Rregulloren e Roaming, Aktin e Shërbimeve Dixhitale dhe Aktin e Tregjeve Dixhitale.

Burimi: Konkluzionet e Këshillit Evropian, 21-22 tetor 2021.

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here