Është arritur marrëveshja për zgjatjen e roamingut celular falas në Evropë

Skema e roaming-ut celular ‘Roam like at home’ do të rinovohet edhe për 10 vjet të tjera, pasi planet u ranë dakord joformalisht të enjten midis eurodeputetëve dhe Presidencës sllovene të BE-së.

Sipas marrëveshjes, një vazhdim i eliminimit të tarifave të roaming në vitin 2017, konsumatorët do të vazhdojnë të jenë në gjendje të përdorin telefonat e tyre celularë kur udhëtojnë jashtë vendit në BE pa tarifa shtesë mbi atë që paguajnë tashmë në vendin e tyre.

Përveç kësaj, ata do të kishin të drejtën e të njëjtës cilësi dhe shpejtësi të lidhjes celulare jashtë vendit si brenda vendit. Ofruesit e roamingut do të jenë të detyruar të ofrojnë të njëjtën cilësi roaming si ato të ofruara brenda vendit, nëse të njëjtat kushte janë të disponueshme në rrjet në vendin vizitues. Për këtë qëllim, eurodeputetët siguruan një dispozitë për të ndaluar praktikat që ulin cilësinë e shërbimeve roaming (p.sh. duke kaluar lidhjen nga 4G në 3G).

Udhëtarët do të kenë akses në shërbimet e urgjencës pa ndonjë tarifë shtesë – qoftë me telefonatë apo mesazh me tekst, duke përfshirë transmetimin e informacionit të vendndodhjes së telefonuesit. Operatorët gjithashtu do të duhet të japin informacion në lidhje me numrin evropian të urgjencës 112, u ra dakord.

Personat me aftësi të kufizuara do të kenë mundësi të përdorin shërbimet e urgjencës pa tarifa shtesë. Gjatë negociatave, eurodeputetët nxitën t’i jepnin fund tarifave shtesë për thirrjet brenda BE-së (p.sh. kur telefononi nga Belgjika në Itali), pasi konsumatorët janë ende të hutuar për ndryshimin midis thirrjeve në roaming dhe thirrjeve brenda BE-së. Telefonatat brenda BE-së janë aktualisht të kufizuara në 19 cent për minutë. Marrëveshja parashikon që komisioni të shqyrtojë situatën dhe të vlerësojë nëse është i nevojshëm reduktimi i mëtejshëm i kufijve. Tarifat e roaming-ut me shumicë – operatorët e çmimeve tarifojnë njëri-tjetrin kur klientët e tyre përdorin rrjete të tjera kur janë në roaming në BE – do të kufizohen në 2 € për Gigabajt (Gb) nga viti 2022, gradualisht në 1 € në 2027.

Nëse konsumatorët tejkalojnë kufijtë e kontratës kur janë në roaming, çdo tarifë shtesë nuk mund të jetë më e lartë se kufiri i roamingut me shumicë. Marrëveshja joformale tani do të duhet të miratohet zyrtarisht nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian përpara se të hyjë në fuqi.

Burimi: Parlamenti Europian

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here