Përqafoni virtualisht avantazhet e brainstorming

Kur bëhet mirë, një brainstorming virtual mund të jetë tepër efektiv – madje më e preferueshme se ajo tradicionale. 

Filloni duke zgjedhur një mjet bashkëpunimi që është i përshtatshëm për ekipin tuaj (për shembull, Google Docs për projektet e shkrimit të bazuara në grup ose MURAL për të simuluar të shkruarit në tabelë). Më pas kërkojuni anëtarëve të ekipit që në mënyrë të pavarur të gjenerojnë ide. Kjo mund të ndodhë në mënyrë sinkrone gjatë një video-konference të drejtpërdrejtë ose në mënyrë asinkrone nëse ekipi juaj është i shpërndarë nëpër zona të ndryshme kohore. Sido që të jetë, kërkojuni njerëzve të përqendrohen te cilësia mbi sasinë dhe inkurajojini ata të paraqesin ide kontradiktore nëse ndihen të frymëzuar për ta bërë këtë – pa u shqetësuar për pasojat. 

Më pas, organizoni idetë e ekipit tuaj në mënyrë që ato të jenë të lexueshme dhe të kuptueshme vizualisht, dhe mblidhni reagime dhe përgjigje anonime për çdo gjë që është krijuar. Kjo mund të ndihmojë të ndani kriteret me të cilat dëshironi që ata të krahasojnë idetë. Në fund, mblidhni ekipin tuaj për të diskutuar një listë të shkurtër të ideve “më të mira” drejtpërdrejt në një videokonferencë (nëse është e mundur) për të përcaktuar hapat dhe detyrat e ardhshme.

Burimi: Harvard Business Review 

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here