Të dhënat tregojnë se hendeku i pagave gjinore fillon shumë herët

Pabarazitë midis të diplomuarve meshkuj dhe femra u shfaqën brenda tre viteve, tregon një analizë e Wall Street Journal e të dhënave federale për të diplomuarit e vitit 2015 dhe 2016.

Të dhënat e reja mbi pagat e fituara nga të diplomuarit e kolegjit që morën ndihmë studentore federale treguan një hendek pagash midis burrave dhe grave menjëherë pasi ata iu bashkuan fuqisë punëtore, madje edhe midis atyre që merrnin të njëjtën diplomë nga e njëjta shkollë.

Të dhënat, të cilat mbulojnë rreth 1.7 milionë të diplomuar, treguan se paga mesatare për burrat tejkalonte atë për gratë tre vjet pas diplomimit në gati 75% të rreth 11,300 programeve të diplomës universitare dhe pasuniversitare në rreth 2,000 universitete. Në pothuajse gjysmën e programeve, të ardhurat mesatare të të diplomuarve meshkuj i kalonin ato të femrave me 10% ose më shumë.

Të dhënat, të përpiluara nga Departamenti i Arsimit duke përdorur të dhënat tatimore federale të të diplomuarve, ofrojnë dëshmi se diferencat e pagave midis burrave dhe grave shpesh formohen më herët se sa perceptohet gjerësisht.

Në nivel kombëtar, gratë në të gjithë fuqinë punëtore fitojnë mesatarisht 82.3 cent për çdo dollar që fiton një burrë, sipas Departamentit të Punës.
Ekonomistët që kanë ekzaminuar prej kohësh diferencat e pagave midis burrave dhe grave citojnë të ashtuquajturin dënimin e mëmësisë – duke iu referuar perceptimit se nënat janë më pak të përkushtuara ndaj punës së tyre – dhe thonë se kjo ndikon në punësimin, promovimet dhe pagat.

Përcaktimi pse ato boshllëqe shfaqen më herët nuk është e thjeshtë. Të dhënat federale nuk marrin parasysh faktorë të tillë si përfituesit e të njëjtave diploma që kërkojnë lloje të ndryshme pune dhe rrugë karriere, disa prej të cilave paguajnë shumë më tepër se të tjerët. Studimet kanë treguar se burrat priren të negociojnë pagat në mënyrë më agresive sesa gratë, dhe gratë ndonjëherë i shmangen qëllimeve ambicioze nga frika se mos janë të papërgatitura. Edhe kur gratë dhe burrat kanë kredenciale identike akademike, gratë ndonjëherë zgjedhin rrugë karriere me pagë më të ulët, duke ndjekur një pasion dhe jo një pagë të lartë.

Studiuesit thonë gjithashtu se diskriminimi, pavarësisht ligjeve kundër tij, mbetet një faktor në hendekun gjinor të pagave në të gjitha nivelet e karrierës.

Wall Street Journal identifikoi pabarazitë e pagave në fillimet e karrierës në një sërë fushash, duke përfshirë ato të dominuara nga burrat, si biznesi, dhe ato të dominuara nga gratë, si mësimdhënia. Në çdo nivel diplome, shumica e programeve kishin të ardhura mesatare më të larta për burrat sesa për gratë.

Ne kemi nevojë që drejtuesit ta kenë parasysh këtë,” tha Shawn VanDerziel, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Kombëtare të Kolegjeve dhe Punëdhënësve, një grup tregtar për oficerët dhe rekrutuesit e shërbimeve të karrierës.

Në mesin e atyre me diploma universitare, gratë fituan më shumë se burrat në vetëm 4 nga 20 fushat më të njohura të studimit, duke përfshirë dizajnin dhe komunikimin, zbuloi Journal. Të dhënat e Departamentit të Arsimit përfshinin informacion në lidhje me pagën mesatare të karrierës së hershme për programet individuale. Gazeta përdori këto shifra për të llogaritur vlerësimet e pagave mesatare në fusha të gjera.

Gratë që studionin anglisht fituan më shumë se bashkëmoshatarët e tyre meshkuj me rreth 6%, pabarazia më e madhe që favorizon gratë. Pagat e burrave i kalonin ato të grave me të paktën 10% në 8 nga fushat e njohura, duke përfshirë biznesin, diplomën më të zakonshme universitare.

Në këto 20 fusha, pagat e burrave dhe grave iu afruan më shumë barazisë në ekonomi, ku gratë fituan 1.4% më shumë se burrat.

Nuk ka asnjë shpjegim të rregullt për pabarazitë e pagave të hershme“, tha Francine Blau, një ekonomiste e punës në Universitetin Cornell.

Studiuesit thonë se gratë që zgjedhin karrierën ndonjëherë përvetësojnë pritshmëritë shoqërore se cilat punë u përshtaten atyre. Këshilltarët dhe punëdhënësit me qëllime të mira mund t’i drejtojnë gratë drejt opsioneve më pak fitimprurëse, bazuar në supozimet për aspiratat e tyre.

Të diplomuarit e programeve të inxhinierisë së naftës, ndër diplomat universitare më të paguara në vend, shpesh marrin punë ose si inxhinierë në terren ose si analistë të të dhënave. Këshilltarët e shërbimit të karrierës dhe të diplomuarit thanë se gratë janë më të përfaqësuara në rolet e fundit, të cilat janë të bazuara në një zyrë, përfshijnë orë më të rregullta pune dhe mund të paguajnë më pak.

4 nga 5 programet e inxhinierisë së naftës në SHBA, për të cilat shifrat u shpërndanë sipas gjinisë, treguan se burrat fitonin më shumë se gratë.

Gjurmët e ndryshme të punës mund të shpjegojnë gjithashtu një pjesë të hendekut të pagave në shkollën juridike të Miçiganit, ku burrat fitonin të ardhura mesatare që ishin 37% më të larta se ato të grave për tre vjet.

Shkolla tha se në klasat e 2015 dhe 2016, 237 burra morën punë në studiot ligjore, kundrejt 158 grave. 14 burra u drejtuan në punë me interes publik, ndërsa gratë tre herë më shumë. Klasat e atyre viteve kishin pak më shumë meshkuj se femra.

Disa gra thanë në intervista se puna e drejtuar nga misioni u pëlqente atyre, duke e tejkaluar pagesën e një rroge më të lartë të studios ligjore.

Të dhënat tregojnë se programet që shfaqin boshllëqet më të mëdha në fitimet e hershme të karrierës u ofruan kryesisht nga kolegjet dhe shkollat biblike me popullsi të madhe mormone, duke përfshirë Universitetin Brigham Young dhe Universitetin e Utah Valley. Shifrat federale të pagës mesatare përfshinin njerëz që nuk fitonin paga, të cilët nuk ishin ende të regjistruar në arsimin e lartë. Si rezultat, të dhënat mund të pasqyrojnë se disa gra nga ato shkolla nuk ndjekin karrierë menjëherë pas diplomimit.

Një shpjegim i mundshëm për hendekun e pagave mund të jetë se gratë po marrin role që ofrojnë fleksibilitet për formimin e familjes,” tha një zëdhënëse e Brigham Young University. Një zëdhënëse e Utah Valley tha se shkolla është rritur ndjeshëm që nga vitet e mbuluara nga të dhënat federale, duke përfshirë popullsinë e saj të studentëve femra.

Boshllëqet e pagave ekzistonin edhe në disa programe që çuan në zgjedhje relativisht të ngushta të karrierës, si arsimi special. Në të gjitha, përveç 2 nga 25 programet master në arsimin special me të dhëna të publikuara, burrat kishin të ardhura më të larta se gratë tre vjet pas diplomimit.

Shumë gra të intervistuara nga Wall Street Journal thanë se besimi luajti një rol në vendimet e tyre të hershme të karrierës. Hulumtimet tregojnë se gratë janë më pak agresive se burrat në negocimin e pagave ose rritjes, duke u shqetësuar se do të duken si shumë kërkuese. Nëse ata nuk e bëjnë këtë herët, mund të jetë më e vështirë të arrihet barazia e pagave më vonë.

Trajektorja e karrierës së një gruaje mbetet një çështje e nuancuar, me faktorë të vazhdueshëm që vazhdojnë të luajnë një rol të madh në mospërputhjet e pagave.”
Burimi: Marrë me shkurtime nga The Wall Street Journal
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here