11 zakonet e të pasurve kundrejt të varfërve (njohuritë financiare)

Njohuria financiare është një gur themeli i krijimit të pasurisë. Nuk ka të bëjë me sa para fitoni, por si i bëni, menaxhoni dhe rritni ato. Dallimi midis të pasurve dhe të varfërve shpesh qëndron në zakonet dhe mentalitetin e tyre. Duke kuptuar dhe adoptuar zakonet e milionerëve të vetë-bërë, ju mund të transformoni të ardhmen tuaj financiare. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë 11 zakone që veçojnë të pasurit nga të varfërit dhe se si përqafimi i njohurive financiare mund t’ju çojë drejt prosperitetit.

1. “Njerëzit e pasur kanë zakon të besojnë se ata krijojnë jetën e tyre. Të varfërit e kanë zakon të besojnë se jeta u ndodh atyre.” – T. Harv Eker (Mendësia e rritjes kundrejt mentalitetit fiks)
2. Njerëzit e pasur kanë zakon të krijojnë qëllime. Njerëzit e varfër e kanë zakon t’i lënë rrethanat t’i kontrollojnë.
3. “Njerëzit e pasur kanë zakon të mendojnë gjëra të mëdha. Njerëzit e varfër e kanë zakon të mendojnë pak.” – T. Harv Eker
4. “Njerëzit e pasur kanë zakon të përqendrohen te mundësitë. Njerëzit e varfër e kanë zakon të përqendrohen te pengesat.” – T. Harv Eker
5. “Njerëzit e pasur zakonisht modelojnë njerëz të tjerë të pasur dhe të suksesshëm. Njerëzit e varfër janë të inatosur dhe janë xhelozë ndaj njerëzve të pasur dhe të suksesshëm.” – T. Harv Eker
6. “Njerëzit e pasur zakonisht shesin veten dhe bizneset e tyre. Njerëzit e varfër mendojnë se shitja dhe promovimi janë të këqija.” – T. Harv Eker
7. “Njerëzit e pasur paguhen zakonisht në bazë të rezultateve. Njerëzit e varfër zgjedhin të paguhen bazuar në shitjen e kohës së tyre.” – T. Harv Eker
8. Njerëzit e pasur kanë zakon të krijojnë asete që rrjedhin para. Njerëzit e varfër kanë zakon të jenë aktivi i rrjedhës së parave të punëdhënësit të tyre.
9. Njerëzit e pasur zakonisht fokusohen në vlerën e tyre neto dhe fluksin e parave. Njerëzit e varfër fokusohen në të ardhurat e tyre nga puna.
10. “Njerëzit e pasur zakonisht mësojnë dhe rriten. Njerëzit e varfër mendojnë se tashmë dinë gjithçka.” – T. Harv Eker
11. “Njerëzit e pasur zakonisht fitojnë duke i bërë paratë e tyre të punojnë shumë për ta përmes investimit, biznesit dhe aseteve. Njerëzit e varfër punojnë shumë për paratë e tyre.” -T. Harv Eker

1. Njerëzit e pasur kanë zakon të besojnë se ata krijojnë jetën e tyre. Njerëzit e varfër e kanë zakon të besojnë se jeta u ndodh atyre. (Mendësia e rritjes kundrejt mentalitetit fiks)
Njerëzit e pasur e kuptojnë se ata janë në kontroll të fatit të tyre. Ata besojnë në formësimin e rrethanave të tyre dhe krijimin e jetës së tyre të dëshiruar. Nga ana tjetër, njerëzit e varfër shpesh e shohin veten si viktima të rrethanave, të paaftë për të ndryshuar situatën e tyre. Miratimi i një mentaliteti të rritjes ju lejon të merrni përgjegjësinë për jetën tuaj dhe të përpiqeni për përmirësim të vazhdueshëm.

2. Njerëzit e pasur kanë zakon të krijojnë qëllime. Njerëzit e varfër e kanë zakon që t’i lënë rrethanat t’i kontrollojnë.
Vendosja e qëllimeve të qarta është një zakon i zakonshëm i të pasurve. Ata e dinë se të pasurit e objektivave të mirëpërcaktuara i ndihmon ata të ruajnë fokusin dhe nxitjen. Njerëzit e varfër, megjithatë, priren t’i lënë ngjarjet e jetës të diktojnë veprimet e tyre, duke reaguar ndaj situatave në vend që të formësojnë në mënyrë proaktive të ardhmen e tyre. Për të ndërtuar pasuri, është thelbësore të vendosni synime financiare dhe të punoni me zell për t’i arritur ato.

3. Njerëzit e pasur kanë zakon të mendojnë gjëra të mëdha. Njerëzit e varfër e kanë zakon të mendojnë pak.
Njerëzit e pasur nuk kanë frikë të ëndërrojnë gjëra të mëdha. Ata e kuptojnë se arritjet e rëndësishme kërkojnë qëllime ambicioze. Njerëzit e varfër, anasjelltas, priren të kufizojnë aspiratat e tyre dhe të kënaqen me mediokritetin. Përqafoni zakonin e të menduarit të gjërave të mëdha dhe do të keni më shumë gjasa të arrini sukses financiar.

4. Njerëzit e pasur kanë zakon të përqendrohen te mundësitë. Njerëzit e varfër e kanë zakon të përqendrohen te pengesat.
Individët e pasur janë kërkues të mundësive, gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për të krijuar vlerë dhe për të rritur pasurinë. Njerëzit e varfër, megjithatë, priren të fiksohen tek problemet dhe pengesat, të cilat mund t’i pengojnë ata të njohin mundësitë për sukses. Kultivoni një mentalitet të përqendruar te mundësitë dhe mësoni të kapërceni sfidat në kërkimin e pasurisë.

5. Njerëzit e pasur zakonisht modelojnë njerëz të tjerë të pasur dhe të suksesshëm. Njerëzit e varfër janë të zemëruar dhe xhelozë ndaj njerëzve të pasur dhe të suksesshëm.
Njerëzit e suksesshëm e kuptojnë se ka shumë për të mësuar nga ata që kanë arritur tashmë pasuri. Ata studiojnë dhe imitojnë zakonet, strategjitë dhe mentalitetin e të pasurve. Nga ana tjetër, njerëzit e varfër shpesh ushqejnë pakënaqësi dhe xhelozi ndaj të pasurve, gjë që i pengon ata të nxjerrin mësime të vlefshme. Kërkoni mentorë dhe modele, dhe mësoni nga sukseset dhe dështimet e tyre.

6. Njerëzit e pasur zakonisht shesin veten dhe bizneset e tyre. Njerëzit e varfër mendojnë se shitja dhe promovimi janë të këqija.
Të pasurit e njohin rëndësinë e promovimit të bizneseve të tyre dhe vetvetes. Ata e kuptojnë që të kenë sukses; ata duhet të jenë avokatët e tyre më të mirë. Njerëzit e varfër shpesh i shohin shitjet dhe promovimin negativisht, duke penguar suksesin e tyre. Përqafoni vetëpromovimin dhe marketingun si mjete thelbësore për arritjen e qëllimeve tuaja financiare.

7. Njerëzit e pasur paguhen zakonisht në bazë të rezultateve. Njerëzit e varfër zgjedhin të paguhen në bazë të shitjes së kohës së tyre.
Njerëzit e pasur fokusohen në gjenerimin e të ardhurave nga përpjekjet e drejtuara nga rezultatet, të tilla si sipërmarrja dhe investimi. Ata e dinë se koha e tregtimit për para kufizon potencialin e tyre të fitimit. Megjithatë, njerëzit e varfër shpesh zgjedhin të punojnë për një pagë të caktuar, e cila mund t’i pengojë ata të arrijnë pavarësinë financiare. Përqendrohuni në krijimin e vlerës dhe gjenerimin e të ardhurave përmes rezultateve në vend që të shisni kohën tuaj.8. Njerëzit e pasur kanë zakon të krijojnë asete që rrjedhin në para. Njerëzit e varfër e kanë zakon të jenë aktivi i rrjedhës së parave të punëdhënësit të tyre.
Individët e pasur kanë prioritet ndërtimin dhe blerjen e aseteve që gjenerojnë të ardhura pasive. Ata e kuptojnë fuqinë e krijimit të flukseve të shumta të parave për të siguruar të ardhmen e tyre financiare. Në të kundërt, njerëzit e varfër shpesh mbështeten vetëm në punën e tyre si burim të ardhurash, gjë që mund t’i lërë ata të cenueshëm ndaj luhatjeve ekonomike. Zhvilloni zakonin e investimit në aktivet që rrjedhin në para për të ndërtuar pasuri të qëndrueshme.

9. Njerëzit e pasur zakonisht fokusohen në vlerën e tyre neto dhe fluksin e parave. Njerëzit e varfër fokusohen në të ardhurat e tyre nga puna.
Vlera neto dhe fluksi i parasë janë treguesit kryesorë të shëndetit financiar për të pasurit. Ata e dinë se rritja e vlerës së tyre neto dhe mbajtja e një fluksi pozitiv parash janë thelbësore për rritjen e pasurisë së tyre. Megjithatë, njerëzit e varfër priren të fokusohen vetëm në të ardhurat e tyre nga puna, duke neglizhuar rëndësinë e aktiveve dhe detyrimeve. Zhvendosni fokusin tuaj në ndërtimin e vlerës neto dhe fluksit të parave për të krijuar një themel të fortë financiar.

10. Njerëzit e pasur zakonisht mësojnë dhe rriten. Njerëzit e varfër mendojnë se dinë tashmë gjithçka.
Mësimi i vazhdueshëm është një gur themeli i suksesit për individët e pasur. Ata e kuptojnë se njohuria është fuqi dhe kërkojnë të zgjerojnë të kuptuarit e tyre për financat, investimet dhe biznesin. Njerëzit e varfër shpesh besojnë se dinë gjithçka, gjë që mund të pengojë rritjen e tyre dhe t’i pengojë ata të arrijnë sukses financiar. Angazhohuni për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe qëndroni të informuar për strategjitë dhe mundësitë më të fundit financiare.

11. Njerëzit e pasur zakonisht fitojnë duke i bërë paratë e tyre të punojnë shumë për ta nëpërmjet investimit, biznesit dhe aseteve. Njerëzit e varfër punojnë shumë për paratë e tyre.
Së fundi, njerëzit e pasur shkëlqejnë duke i bërë paratë e tyre të punojnë për ta. Ata investojnë në biznese, pasuri të paluajtshme dhe instrumente financiare që gjenerojnë të ardhura pasive dhe vlerësohen me kalimin e kohës. Njerëzit e varfër, nga ana tjetër, shpesh punojnë shumë për paratë e tyre pa përdorur fuqinë e investimeve dhe aseteve. Mësoni t’i bëni paratë tuaja të punojnë për ju duke investuar në asete dhe mundësi që prodhojnë të ardhura.

Pikat kryesore:

 • Përvetësoni një mentalitet të rritjes dhe besoni në aftësinë tuaj për të krijuar jetën tuaj.
 • Vendosni objektiva të qarta financiare dhe punoni me zell për t’i arritur ato.
 • Mendoni shumë dhe përpiquni për arritje ambicioze.
 • Përqendrohuni te mundësitë dhe jo te pengesat.
 • Mësoni nga modelet e pasura dhe të suksesshme.
 • Përqafoni vetëpromovimin dhe marketingun si mjete thelbësore për sukses.
 • Gjeni të ardhura përmes përpjekjeve të orientuara nga rezultatet, jo vetëm duke shitur kohën tuaj.
 • Investoni në aktive të rrjedhës së parasë për të ndërtuar pasuri të qëndrueshme.
 • Jepini përparësi vlerës neto dhe fluksit të parasë mbi të ardhurat e punës.
 • Angazhohuni për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të qëndruar të informuar rreth strategjive financiare.
 • Bëni paratë tuaja të punojnë për ju duke investuar në asete dhe mundësi që prodhojnë të ardhura.

Rëndësia e njohurive financiare për t’u pasuruar
Njohuria financiare është baza për arritjen e suksesit financiar dhe ndërtimin e pasurisë. Ai i referohet njohurive, aftësive dhe besimit të nevojshëm për të marrë vendime të informuara për menaxhimin e parave, investimet dhe financat personale. Të jesh i arsimuar financiarisht është thelbësor për disa arsye:

 • Vendimmarrja e informuar: Njohuria financiare ju fuqizon të merrni vendime të shëndosha financiare. Kjo ju ndihmon të kuptoni implikimet e produkteve dhe shërbimeve të ndryshme financiare, duke ju lejuar të zgjidhni opsionet më të përshtatshme për rrethanat tuaja unike.
 • Buxhetimi dhe kursimi: Një kuptim i fortë i koncepteve financiare ju mundëson të krijoni një buxhet real, të gjurmoni shpenzimet dhe të kurseni për qëllime afatshkurtra dhe afatgjata. Buxhetimi dhe kursimi efektiv janë thelbësore për ndërtimin e një themeli të fortë financiar dhe shmangien e borxhit.
 • Menaxhimi i borxhit: Njohuria financiare ju pajis me njohuri për të menaxhuar dhe minimizuar borxhin në mënyrë efektive. Ju ndihmon të kuptoni koston e huamarrjes, të bëni dallimin midis borxhit të mirë dhe të keq dhe të zhvilloni strategji për të shlyer borxhin dhe për të shmangur grackat e ardhshme financiare.
 • Investimi dhe ndërtimi i pasurisë: Individët me njohuri financiare mund të identifikojnë dhe përdorin mundësitë e investimit për të rritur pasurinë e tyre. Ata i kuptojnë parimet e rrezikut dhe kthimit, shpërndarjes së aseteve dhe diversifikimit, të cilat janë thelbësore për ndërtimin e një portofoli të suksesshëm investimesh.
 • Planifikimi i daljes në pension: Njohuria financiare ju lejon të planifikoni një pension të sigurt dhe të rehatshëm. Kjo ju ndihmon të përcaktoni se sa para do t’ju nevojiten për të ruajtur stilin tuaj të dëshiruar të jetesës në pension dhe për të zhvilluar një strategji për të arritur këtë qëllim përmes kursimeve dhe investimeve.
 • Pavarësia financiare: Njohuria financiare është çelësi për arritjen e pavarësisë financiare. Kjo ju lejon të çliroheni nga pagesa e të jetuarit nga paga në pagë dhe të krijoni një jetë ku mund të zgjidhni pa kufizime financiare.
 • Vetëbesimi dhe stresi i reduktuar: Të qenit i arsimuar financiarisht çon në besim më të madh në menaxhimin e parave tuaja, duke reduktuar stresin dhe ankthin për situatën tuaj financiare. Kjo paqe mendore ndikon pozitivisht në mirëqenien tuaj të përgjithshme dhe cilësinë e jetës.
 • Pasuria e gjeneratës: Njohuria financiare mund t’ju ndihmojë të krijoni pasuri brezash, duke siguruar që suksesi juaj financiar të sjellë përfitime për ju, fëmijët tuaj dhe brezat e ardhshëm. Duke i mësuar fëmijët tuaj për financat dhe investimet personale, ju mund t’i vendosni ata për një të ardhme të begatë.
 • Kontributi ekonomik: Një shoqëri me individë të arsimuar financiarisht çon në një ekonomi më të qëndrueshme dhe më të fuqishme. Kur njerëzit marrin vendime të informuara financiare, ata kontribuojnë në një mjedis të shëndetshëm ekonomik, nga i cili përfitojnë të gjithë.
Si përfundim, edukimi financiar është i një rëndësie të madhe për arritjen e suksesit financiar dhe ndërtimin e pasurisë. Duke zhvilluar njohuritë dhe aftësitë tuaja financiare, ju mund të merrni vendime të informuara, të menaxhoni në mënyrë efektive paratë tuaja, të investoni me mençuri, të planifikoni daljen në pension dhe të arrini pavarësinë financiare.Konkluzioni:
Njohuria financiare është çelësi për të zhbllokuar një jetë me prosperitet dhe bollëk. Duke kuptuar dhe adoptuar zakonet e milionerëve të vetë-bërë, ju mund të transformoni të ardhmen tuaj financiare. Përqafoni fuqinë e edukimit financiar dhe filloni të ndërtoni pasuri sot duke zbatuar këto 11 zakone të të pasurve.

Burimi: Newtraderu.com
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here