Shkencëtarët zbulojnë se baballarët për herë të parë mund të pësojnë tkurrje të trurit

Të bëhesh prind i ri është një përshtatje si për burrat, ashtu edhe për gratë.

Një duzinë apo më shumë studime të mëparshme kanë treguar se mëmësia mund të ndryshojë strukturën e trurit të një personi, dhe megjithatë atësia është anashkaluar relativisht.

Tani, hulumtimet e reja ndërkombëtare kanë identifikuar ndryshime neurologjike edhe tek baballarët për herë të parë.

Studimi është i vogël, por sugjeron se substratet nervore të prindërimit nuk janë ekskluzive për nënat. Burrat, siç rezulton, gjithashtu mund të ndikohen nga roli i tyre i ri si prindër, megjithëse në një mënyrë më pak të theksuar dhe uniforme.

Mesatarisht, studiuesit zbuluan se baballarët e rinj humbën një ose dy përqind të vëllimit kortikal pas lindjes së fëmijës së tyre të parë.

Kjo tkurrje u kufizua kryesisht në një zonë të trurit të njohur si ‘rrjeti i modalitetit të paracaktuar‘, i cili shoqërohet me pranimin dhe ngrohtësinë prindërore.

Në fillim, humbja e vëllimit kortikal mund të duket si një gjë e keqe, por në fakt mund të tregojë një përsosje të trurit që e bën lidhjen me një fëmijë më të fuqishëm dhe efikas.

Humbje të ngjashme kortikale tek nënat, për shembull, shoqërohen me përgjigje më të mëdha nervore ndaj një fëmije dhe lidhje më të fortë fëmijë-prind.

Studimet e mëparshme kanë treguar se ka ndryshime delikate neurologjike në trurin e mashkullit pas lindjes së një fëmije, por provat e vogla që janë mbledhur kanë rezultuar të përziera dhe kontradiktore.

Disa studime tregojnë rritje të lëndës gri pas lindjes së një fëmije, ndërsa të tjera tregojnë humbje. Zona të ndryshme të trurit janë implikuar gjithashtu dhe disa metoda kanë bërë dallimin midis burrave pa fëmijë, baballarëve për herë të parë dhe baballarëve të fëmijëve të shumtë.

Hulumtimi i ri është më rigoroz se shumica. Ai bazohet në të dhënat e imazhit të rezonancës magnetike (MRI) nga 40 baballarë heteroseksualë për herë të parë, gjysma e të cilëve ishin me bazë në Spanjë dhe gjysma në Shtetet e Bashkuara.

Baballarët e ardhshëm në Spanjë morën pjesë në skanimet e trurit para shtatzënisë së partnerëve të tyre dhe më pas disa muaj pas lindjes.

Baballarët e ardhshëm në SHBA, nga ana tjetër, morën pjesë në fazat e mesme deri në fund të shtatzënisë së partnerëve të tyre, dhe pastaj përsëri shtatë deri në tetë muaj pas lindjes.

Hulumtimi i ri përfshiu gjithashtu një grup kontrolli prej shtatëmbëdhjetë burrash pa fëmijë me bazë në Spanjë.

Duke mbledhur të gjitha të dhënat e tyre, të dy laboratorët krahasuan vëllimin, trashësinë dhe vetitë strukturore të trurit mashkullor në të tre grupet.

Krahasuar me studime të ngjashme mbi nënat e reja, baballarët për herë të parë në studimin aktual nuk treguan ndryshime në rrjetin e tyre nënkortikal limbik. Kjo ka kuptim pasi kjo pjesë e trurit është e lidhur me hormonet e shtatzënisë.

Megjithatë, vetëm për shkak se baballarët nuk po mbajnë pasardhësit e tyre ndërsa rriten dhe zhvillohen, kjo nuk do të thotë se truri i tyre nuk ndikohet nga prindërimi. Studimet e fundit, për shembull, kanë treguar se burrat mund të ndikohen po aq nga depresioni pas lindjes, megjithëse rrallëherë njihet si problem.

Një pjesë e çështjes mund të jetë se plasticiteti i trurit tek baballarët e rinj është më pak i theksuar sesa tek nënat e reja. Por fatmirësisht, teknologjia e imazhit të trurit mund t’i ndihmojë ekspertët të shohin edhe ndryshime delikate neurologjike.

Në studimin aktual, baballarët për herë të parë si në Spanjë, ashtu edhe në Kaliforni nuk treguan ndryshime në nënkorteksin e tyre, i cili shoqërohet me shpërblim dhe motivim.

Megjithatë, ata treguan shenja të plasticitetit të trurit në lëndën e tyre gri kortikale, e cila është e përfshirë kryesisht në kuptimin shoqëror – dhe studiuesit gjetën gjithashtu reduktime të theksuara në vëllimin e sistemit vizual.

Nevojitet më shumë kërkime mbi këtë rajon vizual të trurit dhe rolin e tij në prindërim, por gjetjet përputhen me një studim të fundit në vitin 2020 që zbuloi se baballarët janë më të mirë në detyrat e kujtesës vizuale sesa burrat pa fëmijë.

Këto gjetje mund të sugjerojnë një rol unik të sistemit vizual për të ndihmuar baballarët të njohin foshnjat e tyre dhe të përgjigjen në përputhje me rrethanat, një hipotezë që do të konfirmohet nga studimet e ardhshme”, shkruajnë autorët e punimit të ri.

Të kuptuarit se si ndryshimet strukturore të lidhura me atësinë përkthehen në rezultatet e prindërimit dhe të fëmijës është një temë kryesisht e paeksploruar, duke ofruar rrugë emocionuese për kërkime të ardhshme.”

Burimi: Science Alert
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here