Studimi: Bankat me më shumë drejtuese gra japin më pak hua për ndotësit e mëdhenj

Bankat me më shumë gra në dhomat e tyre të këshillit japin më pak hua për kompanitë e mëdha ndotëse, sipas një studimi të ri nga Banka Qendrore Evropiane.

Duke përdorur të dhëna granulare të regjistrit të kredive të kombinuara me informacionin mbi intensitetin e emetimit të gazit serrë (GHG) në nivel firme, një ekip studiuesish izoloi ndryshimet e ofertës së kredisë për të zbuluar se bankat me borde më të ndryshme gjinore u jepnin më pak kredi kompanive të dëmshme për mjedisin.

Prania e grave në sallat e këshillit të bankave mund të shtojë vlerë në disa dimensione, siç shpjegohet nga teoritë sociologjike dhe fiziologjike, si dhe nga provat empirike,” shpjegoi studimi.

Drejtoret femra të korporatave dhe gratë në përgjithësi kanë më shumë gjasa të kujdesen për çështjet afatgjata shoqërore, duke përfshirë ndryshimet klimatike.”

Studiuesit zbuluan se karakteristikat specifike të drejtoreshës femra ndikuan në sjelljen e huadhënies kur bëhej fjalë për firmat ndotëse, pasi drejtorët më të arsimuar u jepnin volum kredie më të ulëta firmave më ndotëse.

Studimi është i pari botëror, në lidhje me ndikimet e gjinisë në aftësinë e bankave për të “gjelbëruar” ekonominë, duke çuar në prova se një përfaqësim më i madh i grave në sallën e këshillit kontribuon në avancimin e luftës kundër ndryshimeve klimatike.

Studimi zbuloi gjithashtu se efekti “i gjelbër” i anëtarëve femra të bordit është më i fortë në vendet me politikane femra të orientuara drejt klimës.

Eksplorimi i ndikimit të mundshëm të grave në sallën e këshillit në strategjitë e kreditimit të bankave është një hap kritik drejt luftimit të ndryshimeve klimatike. Studimi vuri në dukje se gratë ishin më të prirura nga komuniteti, më altruiste dhe më të kujdesshme se burrat.

Ato kanë më shumë gjasa të marrin pozicione që parandalojnë rreziqet mjedisore me potencialin për të dëmtuar komunitetet,” vazhdonte studimi.

Dallimet gjinore në orientimet e vlerave ndihmojnë në shpjegimin e vëmendjes më të madhe të grave ndaj mjedisit.”

Drejtoret femra kanë një orientim më të fortë drejt përgjegjësisë sociale të korporatës (CSR), krahasuar me drejtorët meshkuj që priren të jenë më të fokusuar në performancën ekonomike.

Duke sjellë këndvështrime të ndryshme në tryezë dhe duke adoptuar një stil udhëheqjeje më pjesëmarrëse, gratë në borde mund të lehtësojnë bisedat dhe vendimet për detyrat që lidhen me përgjegjësinë sociale të koorporatave, duke qenë më të afta të menaxhojnë marrëdhëniet me grupe të ndryshme të palëve të interesuara,” thoshte studimi.

Gratë kanë besime më të forta se bashkëmoshatarët meshkuj për pasojat e dëmshme të kushteve të këqija mjedisore për të tjerët, veten dhe biosferën dhe se këto besime parashikojnë një qëndrim më pro-mjedisor.”

Siç tregoi një studim nga Instituti i Klimës në vitin 2019, gratë në mbarë botën marrin shumicën e vendimeve që ndikojnë në konsumin e energjisë në familje – vendime që duken të jenë të ndërgjegjshme dhe të matura.

Burimi: Women’s Agenda
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here