Studimi i ri i psikologjisë lidh traumën e tradhtisë së fëmijërisë me psikopatinë dytësore në moshën madhore

Një studim i ri ka zbuluar se njerëzit që raportuan se kishin vuajtur traumat e tradhtisë në fëmijëri kishin më shumë gjasa të shfaqnin tipare psikopatike dhe të pashpirt në moshën e rritur. Përvojat disociative u gjetën për të ndërmjetësuar këtë lidhje. Studimi u botua në Journal of Trauma and Dissociation.

Psikopatia përbëhet nga një grup tiparesh të sjelljes që shpesh vërehen së bashku tek individët. Këto janë sjellje serioze, kronike antisociale, mungesë ndjeshmërie, sjellje të guximshme dhe të pahijshme që shoqërohen me sjellje simpatike, por shfrytëzuese. Studimet shkencore të psikopatisë, deri më tani, janë fokusuar kryesisht në sjelljen antisociale që është karakteristikë e psikopatisë. Zakonisht është studiuar në mostra të të dënuarve dhe individëve të regjistruar ose të përpunuar nga sistemi i drejtësisë penale. Megjithatë, tiparet e personalitetit psikopatik ekzistojnë në një shkallë të ndryshme në të gjithë popullatën.

Kohët e fundit, fokusi i kërkimit është zhvendosur tek individët e suksesshëm që shfaqin tipare psikopatike, të ashtuquajturit “psikopatë të suksesshëm“. Studiuesit kanë propozuar që individët me tipare psikopatike të cilët janë në gjendje të përshtaten në mënyrë efektive me normat sociale dhe mund të kontrollojnë më mirë impulset e tyre antisociale dhe sjelljen e përgjithshme, mund të shmangin burgosjen dhe të jenë shumë të suksesshëm në karrierën e tyre.

Kontributet më të fundit bënë gjithashtu një dallim midis psikopatisë parësore, që mendohet se ndikohet kryesisht nga faktorët biologjikë dhe gjenetikë, dhe psikopatisë dytësore, që mendohet të jetë pasojë e konflikteve dhe traumave emocionale të pazgjidhura. Ndërsa karakteristika kryesore e psikopatisë parësore është pashpirtshmëria, psikopatia dytësore karakterizohet kryesisht nga sjellje impulsive, antisociale.

Autorët e studimit Aleksandria Grabowa dhe Kathy Becker-Blease donin të eksploronin faktorët e fëmijërisë që çuan në psikopati dytësore në moshën madhore. Ata propozuan se trauma e tradhtisë në fëmijëri mund të çojë në mpirje emocionale dhe shkëputje, të cilat, me kalimin e kohës, çojnë në zhvillimin e tipareve dytësore psikopatike.

Tema në fakt doli nga një bisedë që pata kur takova për herë të parë bashkëautoren time, Dr. Kathy Becker-Blease,” shpjegoi Grabowa, një profesor asistent në Universitetin Shtetëror të Kalifornisë, San Marcos. “Po përfundoja një stazh të jashtëm si këshilltar në Universitetin Shtetëror të Oregonit dhe kontaktova me Dr. Becker-Blease.”

Trauma e tradhtisë i referohet përvojave traumatike ku dëmi është shkaktuar nga një kujdestar ose një tjetër i afërt. Kjo lloj traume është specifike, sepse instinktet e mbijetesës i predispozojnë individët të ndërpresin ndërveprimin dhe të largohen nga individët që i shkaktojnë dëm. Megjithatë, në traumën e tradhtisë, fëmijët nuk janë në gjendje t’i ndërpresin këto ndërveprime sepse varen nga kujdestari për nevojat e tyre themelore dhe vetë mbijetesën.

Kështu, fëmijët mund t’i përgjigjen ngjarjeve të tilla duke u mpirë emocionalisht dhe duke humbur kujtesën (amnezinë) e ngjarjeve traumatike. Përgjigje të tilla i lejojnë ata të përballojnë traumën, duke ruajtur ende marrëdhënien me kujdestarin (që i dëmton ata) nga i cili varen.

Shumë përvoja dhe sjellje që ne jemi të shpejtë për t’i patologjizuar tek të rriturit – duke përfshirë shkëputjen dhe pashpirtësinë – mund të jenë në fakt arsyeja pse këta individë ishin në gjendje të mbijetonin nga përvojat e fëmijërisë së hershme të traumës së tradhtisë,” shpjegoi Grabowa.

Këta studiues analizuan të dhënat nga mostra e komunitetit Eugene-Springfield, një studim gjatësor i krijuar për të matur karakteristikat e personalitetit dhe simptomat e çrregullimeve të ndryshme mendore, së bashku me faktorë të tjerë. Të dhënat u mblodhën nga gjithsej 746 pjesëmarrës në tre pika kohore midis 1997 dhe 2006. Pjesëmarrësit përfunduan vlerësimet e traumës së tradhtisë së fëmijërisë (Anketa e shkurtër e traumës së tradhtisë), disociimit (shkalla e përvojave kurioze) dhe psikopatisë dhe tipareve të pashpirtësisë (Hare Self -Shkalla e raportit të psikopatisë).

Studiuesit testuan një model statistikor në të cilin trauma e tradhtisë së fëmijërisë ndikoi drejtpërdrejt në psikopatinë në moshë madhore, por edhe në mënyrë indirekte duke shkaktuar disociim, që nga ana tjetër çon në psikopati. Shkëputja, në këtë situatë, i referohet shkëputjes nga përpunimi i informacionit emocional, duke çuar në mpirje emocionale dhe zhvillimin e tipareve të pashpirt-joemocionale.

Propozohet si një mekanizëm që ndihmon fëmijën të mbrojë integritetin e tij psikologjik nga dëmi i shkaktuar nga një person nga i cili varet fëmija (kujdestari/i afërm). Vlerësimi i disociimit përfshin gjithashtu një masë të amnezisë.

Rezultatet treguan se një model i tillë i marrëdhënieve ndërmjet këtyre faktorëve është me të vërtetë i mundur, por me lidhjen midis traumës së sjelljes së fëmijërisë dhe psikopatisë që është vetëm indirekte, e arritur përmes disociimit.

Studiuesit testuan gjithashtu një model tjetër statistikor në të cilin ata propozuan se trauma e tradhtisë në fëmijëri çon në formimin e tipareve të pashpirt-joemocionale në moshën e rritur, si drejtpërdrejt ashtu edhe përmes shkëputjes. Rezultatet mbështetën mundësinë e ndikimit të drejtpërdrejtë të traumës së fëmijërisë në formimin e tipareve të pashpirt-joemocionale në moshë madhore dhe të një ndikimi indirekt përmes disociimit.

Shpresa ime është që njerëzit të kuptojnë se vetëm për shkak se dikush ka përjetuar traumën e tradhtisë së fëmijërisë nuk do të thotë se ata automatikisht do të vazhdojnë të zhvillojnë tipare që lidhen me psikopatinë, as që duhet të demonizohen nëse e bëjnë këtë. E njëjta gjë vlen edhe me shkëputjen. Përkundrazi, si shoqëri, ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se këto mekanizma përballues ka të ngjarë të kenë ndihmuar këta individë të mbijetojnë dhe t’ia dalin mbanë, dhe kolektivisht të gjejmë mënyra për të ndërhyrë sa më shpejt që të jetë e mundur për të mbështetur këta të mbijetuar në gjetjen e mënyrave të tjera për t’u shëruar dhe për të ecur përpara.”
Në kampion kishte disi më shumë femra (58%) sesa meshkuj. Shumica e pjesëmarrësve kishin arsim universitar (84%) dhe pothuajse të gjithë ishin Kaukazian (98.4%).

Hulumtimet sugjerojnë ekzistencën e “psikopatisë së suksesshme” të karakterizuar nga individë simpatikë dhe karizmatikë, ndërkohë që janë mashtrues dhe nuk kanë ndjeshmëri; është e mundur që njerëzit me prejardhje më të privilegjuar që zhvillojnë këto sjellje më prosociale të jenë në gjendje të kamuflojnë më mirë sjelljet më pak të pranueshme shoqërore për të shmangur përfshirjen në sistemin e drejtësisë penale. Diçka për t’u marrë parasysh.

Studimi hedh dritë mbi lidhjen midis përvojave të pafavorshme të fëmijërisë dhe tipareve psikopatike në moshën madhore. Megjithatë, ai gjithashtu ka kufizime që duhet të merren parasysh. Veçanërisht, të gjitha vlerësimet janë bazuar në vetë-raporte. Për më tepër, vlerësimet e traumës së tradhtisë së fëmijërisë u morën në mënyrë retrospektive, d.m.th., pjesëmarrësit e rritur i dhanë ato bazuar në kujtimet e kujtuara të fëmijërisë së tyre. Këto kujtime mund të mos jenë gjithmonë paraqitje të sakta të ngjarjeve të fëmijërisë.

Ne duam gjithashtu që lexuesit të kuptojnë se nivelet e tipareve psikopatike në këtë studim ishin relativisht të ulëta, kështu që gjetjet tona mund të mos përkthehen tek njerëzit me çrregullime të diagnostikuara të lidhura me psikopatinë,” shtoi Grabowa.

Një nga konceptet që ne shqyrtuam në mënyrë indirekte në studim ishte ideja e psikopatisë ‘primare’ kundrejt psikopatisë ‘sekondare’ – parësore duke u ndikuar nga faktorët biologjikë/trashëgimtar (ju keni lindur me të), dhe dytësore e prodhuar nga ekspozimi ndaj mjedisit dhe faktorë të tillë si trauma. Për shkak se studimi shqyrtoi kryesisht psikopatinë dytësore (trauma që ndikon në tiparet e psikopatisë), do të ishte interesante të pyesim nëse dhe si rreziku gjenetik luan një faktor në këtë ekuacion.”

Burimi: psypost.org
Përktheu dhe përshtati: mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here