Tregtia e jashtme tregon rritje në Shqipëri për 2021 pas heqjes së kufizimeve

Sipas statistikave dhe raportit të INSTAT të publikuar së fundmi, në Korrik 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 32 mld lekë, duke u rritur me 30,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulje me 7,9 %, në krahasim me Qershor 2021. Krahasuar me mesataren mujore të tre viteve, 2018-2020, eksportet në muajin Korrik 2021 u rritën me 21,7 %.

Ndërkohë, importet e mallrave arritën vlerën 72 mld lekë, duke u rritur me 26,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 6,6 %, në krahasim me Qershor 2021. Krahasuar me mesataren mujore të tre viteve, 2018-2020, importet në muajin Korrik 2021 u rritën me 22,9 %.

Ky është një tjetër vit ku dominojnë importet. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 39 mld lekë, duke u rritur me 22,6 %, krahasuar me Korrik 2020 dhe me 22,2 %, në krahasim me Qershor 2021. Krahasuar me mesataren mujore të tre viteve, 2018-2020, defiçiti tregtar në muajin Korrik 2021 u rrit me 23,9 %.

Më tej në raport thuhet se, në shtatëmujorin e parë 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 209 mld lekë, duke u rritur me 39,2 %, ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 426 mld lekë, duke u rritur me 29,8 %, krahasuar me një vit më parë. Si rrjedhojë, deficiti tregtar arriti vlerën 217 mld lekë, duke u rritur me 21,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2020.

Grupet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e eskporteve

Sipas raportit të INSTAT, gjatë muajit Korrik 2021, në rritjen e eksporteve prej 30,6 %, pozitivisht kanë ndikuar grupet:

 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +13,2 pikë përqindje,
 • “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +7,5 pikë përqindje dhe
 • “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +3,4 pikë përqindje.

Ndërsa grupi “Lëkurë dhe artikuj prej tyre” ka ndikuar negativisht me -0,03 pikë përqindje.

Gjatë muajit Korrik 2021, rritja e eksporteve prej 21,7 %, krahasuar me mesataren mujore të tre viteve (2018-2020), është ndikuar nga grupet:

 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +10,7 pikë përqindje;
 • “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +5,4 pikë përqindje;
 • “Ushqime, pije, duhan” me +3,6 pikë përqindje.
 • “Tekstile dhe këpucë” ka ndikuar negativisht me -4,3 pikë përqindje.

Eksportet, nga Janari-Korrik 2021 janë rritur me 39,2 %, krahasuar me një vit më parë. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve janë:

 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +13,8 pikë përqindje;
 • “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +12,3 pikë përqindje;
 • “Tekstile dhe këpucë” me +5,4 pikë përqindje.

Ndërtimi dhe mineralet vazhdojnë të jenë më rritjen më të lartë, ndërkohë që ka rënie në sektorin e veshmbathjes, kjo si rrjedhojë e ngërcit në sektorin e fasonerisë për importin e lëndës së parë, për prodhimin e materialeve të veshmbathjes nga vendet e BE.

Grupet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e importeve

Duke u bazuar në raportin e INSTAT, gjatë muajit Korrik 2021, në rritjen e importeve prej 26,1 %, krahasuar me Korrik 2020, kanë ndikuar pozitivisht grupet:

 • “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +5,8 pikë përqindje;
 • “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +5,0 pikë përqindje,
 • “Ushqime, pije, duhan” me +4,6 pikë përqindje.

Gjatë muajit Korrik 2021, rritja e importeve prej 22,9 %, krahasuar me mesataren mujore të tre viteve (2018- 2020), është ndikuar kryesisht nga grupet:

 • “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +6,2 pikë përqindje;
 • “Ushqime, pije, duhan” me +4,0 pikë përqindje;
 • “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” me +3,4 pikë përqindje”;
 • “Lëkurë dhe artikuj prej tyre” ka ndikuar negativisht me -0,3 pikë përqindje.

Për periudhën Janar-Korrik 2021, importet janë rritur me 29,8 %, krahasuar me shtatëmujorin e parë 2020. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të importeve janë:

 • “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” me +8,9 pikë përqindje;
 • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,8 pikë përqindje;
 • “Produkte kimike dhe plastike” me +4,4 pikë përqindje.

Vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve gjatë Korrik 2021 në krahasim me po të njëjtin muaj një vit më parë janë:

 • Spanjë (44,1 %);
 • Kosova (17,9 %);
 • Italia (15,1 %);
 • Kina (-15,7 %)

Për periudhën Janar-Korrik 2021, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me të njëjtën periudhë krahasuese të një viti më parë janë:

 • Kosova (56,8 %);
 • Spanja (40,3 %);
 • Italia (29,0 %).

Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë:

 • Ukraina (30,5 %);
 • Mbretëria e Bashkuar (7,8 %)

Në muajin Korrik 2021, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritjen dhe uljen më të madhe të importeve, në krahasim me Korrik 2020 janë shprehur në tabelën e mëposhtme:

Vendet me rritjen më të madhe të importeve: Vende me uljen më të madhe të importeve
Kina (16,8 %) Zvicra (27,4);
Italia (16,5 %) Austria (12,2 %)
Turqia (14,2 %) Kroacia (11,8 %)

 

Për periudhën Janar-Korrik 2021, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritjen dhe uljen më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë janë janë shprehur në tabelën e mëposhtme:

Vendet me rritjen më të madhe të importeve: Vende me uljen më të madhe të importeve
Turqia (48,3 %); Zvicra (25,5);
Italia (34,4 %); Rusia (8,6 %);
Kina (31,0 %). Ukraina (16,8 %).

 

Burimi: INSTAT

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here