Mbi 33 miliardë euro remitanca u dërguan në vendet jo-BE nga banorët e BE-së në vitin 2020

Nëpërmjet raportit të fundit mbi flukset e transfertave personale, Zyra Evropiane e Statistikave (Eurostat) ka zbuluar se banorët e Bashkimit Evropian dërguan 33,4 miliardë euro në vendet jashtë BE-së në vitin 2020.

Sipas shifrave më të fundit, në vitin 2020, transfertat personale jashtë BE-së u drejtuan kryesisht në Azi, duke përjashtuar Lindjen e Afërt dhe të Mesme, Afrikën e Veriut dhe vendet evropiane brenda BE-së. Secila prej këtyre zonave pranoi 20 për qind të totalit të daljeve jashtë BE-së.

Më konkretisht, 6,8 miliardë euro u dërguan në Azi, 6,7 miliardë euro u dërguan në Afrikën e Veriut dhe 6,5 miliardë euro u dërguan në vendet evropiane që nuk janë pjesë e BE-së ose zonës Shengen.

Paratë e dërguara nga BE drejt vendeve të treta janë rritur me 33% që nga viti 2015. Është zbuluar se pjesa më e madhe e transfertave personale përbëhet nga flukse parash të dërguara nga emigrantët në vendin e origjinës.

Nga ana tjetër, flukset hyrëse jashtë BE-së kanë mbetur të pandryshuara, duke rezultuar në një bilanc negativ prej 22 miliardë eurosh për BE-në me vendet e tjera kudo në botë. Në vitin 2020, vendet e BE-së morën gjithsej 11,5 miliardë euro.

Sipas Eurostat, vendet jo anëtare të BE-së janë përgjegjëse për 54 për qind të flukseve totale të parave në BE me 6,2 miliardë euro. Për më tepër, i njëjti vuri në dukje se ofruesi i dytë kryesor i transfertave personale në BE është Amerika e Veriut me 19 për qind të totalit të hyrjeve jashtë BE-së (2 miliardë euro). Krahasuar me shifrat që u regjistruan në vitin 2019, ka pasur një rritje prej 3 për qind, duke sugjeruar se më shumë persona kanë kryer transferta në vitin 2020.

Një raport më i thelluar nga Eurostat mbi remitancat personale tregon se Shtetet Anëtare të BE-së përbëjnë afërsisht 53 për qind të flukseve të transfertave personale.

Megjithatë, ka pasur disa dallime pasi disa Shtete Anëtare kanë transferuar remitanca ndërsa të tjerat i kanë marrë ato. Polonia (98 për qind) e ndjekur nga Spanja (93 për qind), Greqia (91 për qind), Lituania (84 për qind) dhe Italia (82 për qind) dërguan dërgesat personale të banorëve të tyre kryesisht në vendet jashtë BE-së.

Në të kundërt, Irlanda (93 përqind), Italia (80 përqind) dhe Lituania (76 përqind) ishin vendet kryesore që morën flukse hyrëse nga vendet jashtë BE-së në vend që të dërgonin para jashtë.

Burimi: Eurostat

 

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here