Pesë hapa për të vlerësuar idetë tuaja – Pjesa e tretë

Gjatë javëve të fundit kam eksploruar Idea Economics.

Në pjesën e parë, unë eksplorova pse Idea Economics ka një vend në të ardhmen e punës. Në pjesën e dytë ndava teoritë e mia rreth vetë sistemit. Sot po ndaj pesë hapat kyç që mund të ndërmerrni për t’i zbatuar këto mësime në jetën tuaj të përditshme; përfundimisht duke ju mundësuar të vendosni një vlerë në idetë tuaja.

1. Ndërtoni mbi historinë e pasur të vlerësimit të ideve
Idea Economics është një përshkrues i ri. Por parimi thelbësor – që idetë më të mira vlejnë një pasuri – nuk është aspak e ri dhe u krijua me shpikjen e sistemit të patentave në shekullin e 15-të.

Patentat fillimisht u dhanë në Republikën e Venedikut. Në 1474, Statuti i Patentave Veneciane u miratua për të ofruar një shkallë mbrojtje nga imituesit te shpikësit dhe novatorët, kryesisht në industrinë e qelqit. Zyra e Patentave në Londër u hap pak më shumë se 400 vjet më parë në 1617 për të inkurajuar botimin e ideve të reja dhe praktike dhe për t’u mundësuar shpikësve të përfitojnë financiarisht për një periudhë kohore duke pasur mbrojtje ligjore nga grabitja. Ligji i Pronësisë Intelektuale filloi edhe më herët në fund të shekullit të 16-të. Idetë mund të mbrohen vetëm nëse ato janë ekzekutuar – për shembull si një libër, një model pune. Markat tregtare u krijuan dhe dhanë mbrojtje në shumicën e vendeve nga shekulli i 19-të. Pse dikush në shekujt e kaluar ose në ditët e sotme do të dëshironte të aplikonte për dhënien e një patente ose marke tregtare nëse nuk mendonte se ideja e tij ishte e vlefshme?

Dhe në marketing dhe reklamim, Çmimet Efektive kanë njohur sukses në treg në mbarë botën. Të gjitha hyrjet fituese ofrojnë dëshmi të detajuara mbështetëse ekonometrike – duke përcaktuar se sa të vlefshme kanë qenë idetë e zbukuruara.

2. Mos kini frikë nga matematika
Jo të gjitha idetë janë të vlefshme. Mjerisht, shumë personave u mungon potenciali për të ofruar diçka. Të tjerët janë premtues, por jo mjaftueshëm të fortë kur ekzekutohen. Janë idetë e vlefshme që na duhen për të arritur ndryshim dhe rritje.

Për të përdorur Idea Economics duhet të aplikojmë matematikën e duhur. Me pak fjalë, ne kemi nevojë për numra për të përcaktuar se sa vlen një ide. Ne gjithashtu kemi nevojë për formula, kritere, peshime dhe analiza të strukturuara për të arritur tek ato shifra. Jo të gjithë këta faktorë ndikues do të jenë pozitivë. Rreziku gjithashtu duhet të merret parasysh në procesin e vlerësimit. Koncepti nuk është i panjohur. Për shembull, aritmetika zbatohet rregullisht në çdo degë të sportit dhe të gjitha artet.

I nënkuptuar në të gjithë ushtrimin është parimi i krahasueshmërisë. Vlera e çdo gjëje është relative me vlerën e gjërave me të cilat mund të krahasohet. Pothuajse të gjitha idetë, qofshin ato rezultat i inovacionit, imagjinatës, krijimit të lidhjeve krijuese, ose ndonjë kombinimi i të trijave, dalin nga një proces konkurrues.

Gjenerimi dhe zhvillimi i ideve janë thelbësisht të rëndësishme, por zgjedhja e ideve është vendimtare. Dhe për të zgjedhur një fitues duhet të ketë fitues të tjerë të mundshëm për të zgjedhur. Kjo natyrshëm zbatohet nëse ne po zgjedhim ide nga brenda, ose nëse njerëzit e tjerë – një klient, një partner i mundshëm, blerës, konsumatorë – po bëjnë përzgjedhjen. Në të dyja rastet, përzgjedhja mund t’i nënshtrohet kërkimit ose ndonjë lloj kërkimi shkencor.

3. Mos e kufizoni veten në financa
Monedha e vlerës ndonjëherë do të jetë financiare – por shpesh jo. Monedha do të ndryshojë sipas llojit të idesë së përfshirë. Për shembull:

 • Idetë e marketingut; monedha mund të jetë e ardhura, por edhe pjesa e markës, tregjet e arritura të eksportit ose vlera e markës;
 • Idetë reklamuese; të ardhurat, llogaritë e fituara, çmimet;
 • Idetë e shitjes me pakicë; të ardhura, aksionet, rëniet;
 • Idetë e tregtisë elektronike; klikime, të ardhura, aksionet, blerjet;
 • Idetë argëtuese; marrëveshje filmash, marrëveshje transmetimi, sete, çmime;
 • Idetë inxhinierike; të ardhurat, kontratat;
 • Idetë shkencore; të ardhurat, patentat/të drejtat, të ardhurat afatgjata;
 • Idetë e softuerit; të ardhurat, marrëveshje;
 • Idetë politike; përqindja e moshave në sondazhet e opinionit, votat, vendet, marrëveshjet me partitë e tjera, negociatat me kombet ose blloqet e tjera;
 • Idetë sportive; të ardhura, pikët, fitoret, titujt, marrëveshje televizive etj.

4. Llogaritni vlerën në secilën nga katër fazat kryesore


Ka katër faza ku ne mund të vlerësojmë idetë:

1. Vlera e synuar.

Cili është objektivi ynë këtu? Çfarë na duhet që ideja të jetë e vlefshme në mënyrë që të vihet në punë? Me Idea Economics ne mund të llogarisim paraprakisht vlerën që na nevojitet, si dhe të matim vlerën aktuale dhe potenciale të ideve të ofruara. Vlera e synuar do të duhet të marrë parasysh koston (sa do të na kushtojë për të zhvilluar/zbatuar idenë kundrejt kthimeve të parashikuara?), tregun (çfarë ka tani?) dhe të ardhurat (sa do të na bëjë ideja me kalimin e kohës ?)

2. Vlera e gjykuar

Kur po shikojmë idetë kundërshtuese, çfarë mendojmë (vlerësojmë? hamendësojmë?) se vlen kjo ide e veçantë? Kur krahasojmë idetë, cilën prej tyre gjykojmë se është më e vlefshme?

3. Vlera e parashikuar.

Përpara se të shtypim Go (ose siç po shfaqet për herë të parë në treg) sa vlerë mendojmë se do të përfundojë kjo ide?

4. Vlera e arritur.

Duke i plotësuar të gjitha, pas ngjarjes (dhe duke u përpjekur të veçojmë të gjithë faktorët e tjerë kontribues në shitje) sa vlente ideja për ne?

Për shembull, në një fjalim reklamimi:
Shifra e synuar (le të themi 23 milion £) mund të jetë standardi kryesor, i llogaritur si agregat i shitjeve fitimprurëse në rritje dhe rritjes së vlerës së markës gjatë tre viteve. Këshillohet ërdorimi i konsulentëve të strategjisë, hartuesve të planeve të biznesit, departamenteve të strategjisë së korporatës, planifikuesve të tregut, strategëve të markave.

Për sa i përket vlerës së vlerësuar, a është ideja fituese (tani e kemi zgjedhur dhe mund ta vlerësojmë siç duhet) aq potencialisht e vlefshme sa shpresonim (23 milionë £)? Këshillohet përfshirja e agjencive, tregtarëve, prokurimeve etj.

Tani që është ekzekutuar dhe gati për t’u rrokullisur, a vlen vlera e tij e parashikuar më shumë, më pak apo po aq? Këshillohen lontribute nga kompani të kërkimit të tregut, analistë dhe kritikë profesionistë.

Tre vjet nga fushata, cila është vlera e arritur? Si duken shifrat e shitjeve dhe vlera e markës? A ia arritëm qëllimit tonë? Këshillohet opinioni i ekonometrikëve, biznese të vlerësimit të markave, shkrimtarë të rasteve të studimit, historianë.

5. Vlera reale duke marrë parasysh kriteret kryesore
Formula duhet të jetë fleksibël për të përqafuar ide për një sërë aplikacionesh – ide markash, ide komunikimi, ide inovative, ide të korporatave e kështu me radhë.

Kriteret do të ndryshojnë sipas aplikimit, por ato ndoshta do të bazohen në përcaktuesit kryesorë të vlerës si:

 • Ndikimi
 • Emocioni
 • Origjinaliteti
 • Qëndrueshmëria

Më pas vendosim një shkallë vlere me pesë pikë nga, të themi, A = ideja një në njëqind që mund të vlejë 50 milion £, në E = një ecuri e idesë së mullirit që ndoshta nuk ia vlen të ndiqet.

Dhe një shkallë 10–1 e të qenit gati për t’u rrokullisur nga 10 = ‘zbatohet nesër’ në 1 = ‘interesant, por gjysmë i formuar’.

Kjo na mundëson të vlerësojmë idetë nga koncepti në ekzekutim, për shembull, një përparim nga A1 x 50 milion £ deri në një B10 x 20 milion £ mjaft të kënaqshme.

Parimet kryesore janë:

 • Shkurtoni idenë
 • Ose krijoni një përmbledhje post hoc për një ide spontane
 • Llogaritni paraprakisht se çfarë duhet të jetë ideja që duam
 • Vlerësoni idenë gjatë zhvillimit të saj (procesi me katër faza)
Por mos harroni kurrë se ekspozimi i jashtëm është kritik. Idetë janë të ngjashme me shakatë dhe dhuratat. Çfarëdo që ne mendojmë për idenë tonë (ose shaka ose dhuratë), ka shumë pak vlerë nëse nuk arrin të emocionojë dhe kënaqë këdo që është krijuar për ta marrë ose blerë atë.
Burimi: Medium.com
Përktheu dhe përshtati: Mendimi.al
Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here